Předseda oddílu:  Václav Krebs

členové: Radovan Šabata, Ivana Kocourková, Jarmila Babilonská.