Propozice

EVROPSKÝ POHÁR EHC (European Handbike Circuit) Propozice
Pořadatelé: z pověření European Handcycling Federation (EHF) technicky zajišťuje ASK Elna Počerady

Datum: Tento rok 2019 se z technických důvodů nekoná.

Místo startu: Česká republika, Louny, Komenského náměstí (před budovou T-Mobile Call Centre)                              Disciplíny:

 • časovka jednotlivců
 • kritérium jednotlivců v ulicích města

Kategorie:

 • Handbike muži MH1, MH2, MH3, MH4, MH5, MHOpen
 • Handbike ženy WH1, WH2, WH3, WH4, WH5, WHOpen
 • Tricyklisti T – kategorie T1 a T2 muži, ženy
 • Cyklisti tandem – kategorie muži a ženy

Všechny závody kategorie HC jsou započítávány do seriálu European Handbike Circuit a bodovány dle pravidel EHC. Součástí závodu EHC je zvlášť vyhodnocen závod handbiků v časovce jednotlivců – Mistrovství České republiky. Vložené závody :

 • Veřejný závod v jízdě na koloběžce
 • Nesoutěžní jízda na všem co má kolečka do průměru 20cm

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : Všichni závodníci, kteří chtějí startovat v seriálu EHC musí při prezentaci předložit klasifikaci svého zdravotního postižení, která byla vystavena národním klasifikátorem cyklistiky. BEZ TÉTO KLASIFIKACE BUDE UMOŽNĚN START HENDIKEPOVANÝM ZÁVODNÍKŮM POUZE V KATEGORII MH5; WH5 NEBO MH Open a WHOpen. Při závodech EHC v Lounech bude přítomen klasifikátoe EHF a bude možné přihlásit se o získání této klasifikace.

Časový pořad : bude upřesněn.
Prezentace :
Pátek 15. června 2018, od 16.00 hod. do 21.00 hod. Sobota 16. června 2018, od 7.30 hod. do 8.30 hod. Komenského náměstí ve vyznačeném prostoru
Časovka jednotlivců :
Sobota 16. června 2018, od 10.00 hod. Závodníci startují dle výše uvedeného pořadí jednotlivých kategorií. Kategorie handbike dle výsledků průběžného pořadí jednotlivých kategorií v seriálu EHC 2016, v pořadí od posledního v průběžném pořadí v kategorii po nejlepšího; závodníci, kteří v roce 2017 neabsolvovali žádný závod EHC, budou v příslušné kategorii zařazeni na začátek startovní listiny. Seřadiště závodníků: Komenského náměstí od 9.40 hod. Start: první závodník startuje v 10.00 hod., další závodníci v půlminutových nebo 15 sec. intervalech dle počtu přihlášených Startovní pořadí kategorií/divizí: tricyklisté – T1 a T2 muži a ženy handbike MH1;MH2;WH1;WH2;WH3;WH4; WH5 a WHOpen; MH3;MH4;MH5 a MHOpen Cyklisté tandem – muži a ženy Trať: Délka trati 15 km, start a cíl v nadmořské výšce 190,70 m (nejnižší bod trati v nadmořské výšce 172,30 m, nejvyšší bod v n.v. 218,60 m).Na trati jsou vyznačeny jednotlivé kilometry. Závod probíhá na uzavřené trati bez provozu motorových vozidel. Od startu jsou závodníci povinni jet první dva kilometry v pravém jízdním pruhu, dále pak v levém jízdním pruhu až po odbočku do ulice Čeňka Zemana cca 12km. Dále opět v pravém jízdním pruhu až do cíle. Trať závodu jede následujícími ulicemi: Start Komenského nám. dále pak ulicí Husovou až na východní část města Loun dále pak po silnici II. třídy č. 246 směr Černice – Obora – Počedělice a zpět po stejné trati při vjezdu do Louny se odbočuje doleva do ulice Čeňka Zemana, dále pak ulicí 28. října, přes kruhový objezd do ulice Hrnčířská, dále Osvoboditelů, k VZP zde odbočit vpravo do ulice Táboritské a objet objekt VZP opět vpravo do ulice Na Valích a zpět do cíle Komenské náměstí. Na 1.km trati je železniční přejezd.
Kritérium ulicemi města : Start Komenského náměstí před T -Mobile, Husova, Českých bratří, Hrnčířská, Osvoboditelů, Na Valích.
Sobota 16. června 2018, od 14.55 hod. Kritérium ulicemi města se jede jako závod s hromadným startem, společně startují: Divize T – WT1, WT2, MT1 a MT2 (ženy a muži) jízda na 5 kol. Po jejich dojezdu cca 15:45 hod. následuje divize MH1; MH2 a WH1,2,3,4,5 a WHOpen Po jejich dojezdu cca 16:45 hod následuje divize MH3; Po jejich dojezdu cca 18:00 hod následuje divize MH4; MH5 a MHOpen. Seřadiště závodníků: Komenského náměstí od 14.55 hod. pro divizi T; Start:

 • divize T – WT1, WT2, MT1 a MT2 v 14.55hod. (závod se jede na 5 kolo)
 • divize MH1 a MH2; WH1,2,3,4,5 a WHOpen v 15:45 hod. (závod se jede na 40 minut a 1 kolo)
 • divize MH3, v 16:45 hod. (závod se jede na 60 minut a 1 kolo)
 • divize MH4,5 a MHOpen v 18.00 hod. (jede se na 60 minut a 1 kolo)

Trať: Závod probíhá na uzavřené trati bez provozu motorových vozidel. Vede ulicemi v centru města, délka okruhu je 1950 m (z Komenského náměstí, ulicemi Osvoboditelů, Táboritská, Na Valích, zpět na Komenského náměstí, dále pak ulicí Husova, Českých bratří a ulicí Hrnčířská zpět do ulice Osvoboditelů a dále viz výše).

Handbike muži MH1 – quadruplegici (při závodech vozíčkářů kategorie T 51) Zelená přilba. MH2 – quadruplegici (při závodech vozíčkářů T 52) Modrá přilba. MH3 – paraplegici od TH 1 do TH9/10 Bílá přilba. MH4 (pozice v sedě) – všichni ostatní závodníci paraplegici od TH 11 sedící s nataženými dolními končetinami, Červená přilba. MH5 (pozice v kleče) – závodníci jedoucí v kleče včetně paraplegiků od TH11 využívající tuto pozici, včetně závodníků s amputacemi obou dolních končetin Černá přilba. MHOpen – všichni závodníci na handbiku bez postižení Černá přilba s 5cm žlutým pruhem uprostřed helmy. J – všichni závodníci věkové kategorie do 23 let, Barva přilby dle divize, ve které závodník startuje Všichni závodníci spadající postižením do třídy MH2 nebo MH3, kteří závodí v kleče, jsou zařazeni do divize MH5 Handbike ženy WH1 – quadruplegičky Oranžová přilba. WH2 – paraplegičky od TH 1 do TH 9/10 Žlutá přilba. WH3 – viz. divize MH3 Bílá  přilba, WH4 – viz. divize MH4 Červená přilba, WH5 Černá přilba.– WHOpen – všechny ostatní závodnice bez postižení Černá přilba s 5cm žlutým pruhem uprostřed helmy Hendikepovaní sportovci – cyklisté Tricyklisti – T – kategorie T1 a T2 muži a ženy Seriál European Handbike Circuit se koná v souladu s pravidly EHF a je umožněn start i zdravým sportovcům i sportovcům s jinými druhy postižení, kteří zvládnou bezpečnou jízdu na handbiku v divizi Open. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpeční. Pořadatel závodníky pro případ úrazu nepojišťuje.
Přihlášky :
Pro všechny závody do 10. června 2018 pomocí internetových stránek. Přihlášky zaslané po uvedeném termínu nebudou přijímány. Přihlášení do závodu v den jeho konání nebude umožněno.
Dotazy :
 • elektronickou poštou: v.krebs@seznam.cz
 • poštou na adresu: Radovan Šabata, 17. listopadu 2066, 440 01 Louny, Česká republika
 • telefonicky : 00420/606622085
Startovné : platí se pouze v Eurech
Časovka jednotlivců a silniční kritérium ulicemi města jednotlivců: 50 Euro Startovné se hradí na místě při prezentaci v Lounech. Startovné je jednotné a hradí ho všichni závodníci bez rozdílu počtu startů. Součástí poplatku za startovné je karta s kuponem na občerstvení (platí pro výdej 1 jídla a dvou nápojů + večerní rautu). Doprovod získá tuto kartu za poplatek 250,- Kč nebo 12Euro
Časomíra :
Elektronická, s použitím čipů. Čipy dodá pořadatel po složení vratné zálohy ve výši 200,- Kč. Předběžná výsledková listina příslušné divize bude závodníkům k dispozici do 40 minut po dojezdu jejího posledního závodníka.
Pravidla závodů EHC :
Závody EHC se řídí pravidly European Handcycling Federation a Union Cycliste Internationale a všeobecnými ustanoveními pro tento závod. Povinnou výbavou závodníků je ochranná přilba požadovaného barevného označení dle příslušných kategorií (popřípadě s návlekem v požadované barvě). Závodníkům bez ochranné přilby uvedeného barevného provedení nebude povolen start v závodě!!! Všichni startující musí mít na svém handbiku za zadními koly pevně namontovanou ochrannou hrazdičku tzv.safety bar (viz. EHF Rules 2016). Bez tohoto bezpečnostního prvku jim nebude umožněn start!!! Vyjímkou z tohoto pravidla je časovka jednotlivců, kde se tento ochranný prvek nevyžaduje.
Lékařské zabezpečení :
Soukromá zdravotní služba pana Libora Kaňky z Lovosic
Ceny :
Finanční odměny pro kategorie hendikepovaných sportovců v celkové výši 10 830 Euro pro oba závody dle rozpisu uvedeném v pravidlech EHF (European Handcycling Federation Rulebook 2016). Odměny budou vypláceny v Eurech. Ostatní kategorie věcné ceny od partnerů a sponzorů závodu.
Vyhlášení vítězů :
Slavnostní vyhlášení vítězů časovky jednotlivců a kritéria ulicemi města proběhne v sobotu 18. června od 20.00 hod., na Komenského náměstí. Součástí tohoto vyhlášení bude i společné posezení s občerstvením a hudbou. Všichni závodníci a jejich doprovod jsou srdečně zvání.
Občerstvení :
Občerstvení zajišťuje značka Lounské pivo společnosti Heineken a.s., oficiální partner EHC Louny 2018 a společnost Veřejné stravovaní.CZ, a.s.
Ubytování :
Ubytování si zajišťují závodníci sami. Vzhledem k omezené ubytovací kapacitě lounských hotelů a penzionů doporučujeme zajistit ubytvování s předstihem. Ceny hotelů v Lounech

 • ** hotel: 350,- Kč/osoba/noc (se snídaní) ve dvou až čtyřlůžkovém pokoji s příslušenstvím např. Hotel Meta Postoloprty
 • *** a**** hotely a penziony v centru města: od 550,- Kč/osoba/noc ve dvoulůžkových pokojích

V případě nedostatečné kapacity výše uvedeného ubytování lze využít nabídky na ubytování v lázeňském komplexu Lazně Mšené, a.s., který je vzdálen od Loun cca 20 km. Společnost Lázně Mšené je partnerem EHC Louny 2016 a nabízí možnost využití jejich ubytovacích a relaxačních kapacit, před i po European Handbike Circuit v Lounech. Bližší informace najdete na www.msene.cz. Tento druh ubytování je třeba zajistit do 30. května 2017.

 • Pro velký zájem o účast při posledních ročnících European Handbike Circuit v Lounech bylo zajištěno další bezbariérové ubytování v Hotelu Hejtmanský dvůr ve Slaném, cca 25km od Loun. Hotel je v centru města a je postaven v bezbariérovém uspořádání. Bližší informace najdete na www.hhd.cz e-mail:hotel@hhd.cz Další informce o ubytování v Lounech a okolí poskytne Městské informační centrum Louny http://www.louny.eu/ nebo info@mulouny.cz
 • Zájemcům o jiný typ ubytování nemůže pořadatel z organizačních důvodů vyhovět. Možnost ubytování ve městech Most, Chomutov, Slaný či v obci Vysočany a jiných okolních městech a obcích naleznete na internetových stránkách www.hotelusvatehovaclava.cz/ nebo www.hhd.cz/FONT>