Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení

EVROPSKÝ POHÁR EHC (European Handbike Circuit)

Všeobecná ustanovení

  1. Závody handbike se řídí Pravidly EHC. Doprovod a veškerá dopomoc závodníkům na trati je nepřípustná. Toto ustanovení se nevztahuje na účastníky lidového závodu. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel startující nepojišťuje.
  2. Lékařskou službu zajišťuje pořadatel na trati i v cíli závodu za přítomnosti Dopravní zdravotní služby pana Libora Kaňky z Lovosic.
  3. Šatny a sprchy jsou pro kategorii handbike zajištěny (v omezené míře) v prostorech startu a cíle v budově T-Mobile. Šatny a sprchy pro kategorii scooter pořadatel zajistil na ZŠ Přemyslovců asi 500m od cíle. Pořadatel neručí za případné ztráty.
  4. Závodníci všech závodů jsou povinni mít během závodu ochrannou přilbu.
  5. Všichni účastníci souhlasí se svým fotografováním, natáčením, pořizováním audiovizuálních záznamů, jejich dalším využitím apod. pořadatelem akce bez nároku na jakoukoli finanční odměnu.
  6. Novináři a fotografové, kteří chtějí v průběhu EHC Louny 2015 pořizovat záznamy, záběry, snímky, reportáže apod., musí být akreditováni u pořadatele. Takto akreditovaným novinářům pořadatel zajistí možnost pohybu po uzavřených komunikacích vlastními pořadatelskými vozidly (motocykly). Akreditace proběhne do 20.6.2015 prostřednictvím elektronické pošty na adrese: askelna@gmail.com