Propozice ČEZ

24. ročník VELKÉ CENY ČEZ a.s. Propozice
 Pořadatelé : ASK Elna Počerady, ČEZ, a.s., a partneři

Datum : sobota, 6.srpna 2022 od 10 hodin

Místo startu : Louny, sportovní areál ZŠ Přemyslovců, Maroldova ul.

Kategorie : žáci, žákyně, roč.nar. 2007 – 2008 a mladší dorostenci, dorostenky, roč.nar. 2006 – 2005 junioři, juniorky, roč. nar. 2004 – 2003 muži, ženy, roč. nar.2002 a starší

Přihlášky : zaslat nejpozději do 4. srpna 2022 do 20.00 hod přes www.atletika.cz nebo na mail: askelna@gmail.com Přihlášky budou obsahovat : jméno a příjmení závodníka, celé datum narození, přihlašovanou disciplínu s nejlepším letošním výkonem. Výjimečně se lze přihlásit v den konání závodu v závodní kanceláři na ZŠ Přemyslovců, nejpozději 60 min. před zahájením závodů.

Závodní kancelář : Louny, sportovní areál ZŠ Přemyslovců.

Prezentace závodníků : v závodní kanceláři od 7.30 – 9.15 hod. Disciplíny : 100 m, 300 m, 1 000 m, dálka, výška koule : 3 kg Žně+Dky, 4 kg Žci+Jky+Ž, 5 kg Dci, 6 kg Jři, 7,26 kg M. Štafeta 4 x 300 m Dráha : 300 m čtyřdráha s velmi rychlým umělým povrchem Porplastic SB, v cílové rovince 6 dráha, sektory – Porplastic SB. Požití treter s hřeby max. 6 mm. Měření běžeckých disciplín zajištěno elektronickou časomírou.

Startovné : Základní startovné 60,- Kč + 20,- Kč za každou další disciplínu pro přihlášené do 4.8.2022 uhrazené bankovním převodem na č.ú. 1001500714/0600. Základní startovné 100,- Kč + 50,- Kč za každou další disciplínu pro přihlášené v den konání závodu.

Ceny : nejlepší závodník v každé disciplíně obdrží věcné ceny věnované pořadatelem a partnery závodu. Dále budou vyhlášeny nejlepší výkony v každé kategorii a absolutně nejlepší výkon celého atletického mítinku. Bodování výkonů bude provedeno dle maďarských tabulek. Výkonnostní limity pro zařazení do celkového hodnocení

Disciplína

Mužské složky

Ženské složky

100 m 12,25 sec. Žci; / 11,60 sec. Dci; / 11,00 sec. Jři+M; 13,50 sec. Žně; / 12,70 sec. Dky; / 12,00 sec. Jky+Ž;
300 m 39,00 sec. Žci; / 37,50 sec. Dci; / 36,00 sec. Jři+M; 43,50 sec. Žně; / 41,50 sec. Dky; / 39,80 sec. Jky+Ž;
1 000 m 2:52,00 min. Žci; / 2:42,00 min. Dci; / 2:33,00 min. Jři+M; 3:16,00 min. Žky; / 3:05,00 min. Dky; / 2:57,00 min. Jky+Ž;
dálka 600 cm Žci; / 680 cm Dci; / 720 cm Jři+M; 525 cm Žně; / 565 cm Dky; / 600 cm Jky+Ž;
koule 13,00 m Žci; / 14,50 Dci; / 15,50 m Jři+M; 11,00 m Žně; / 12,00 m Dky; / 13,60 m Jky+Ž;
výška 180 cm Žci; / 190 cm Dci; / 205cm Jři+M; 150 cm Žně; / 160 cm Dky; / 168cm Jky+Ž;
Za lékařskou prohlídku zodpovídá vysílající složka.Ubytování : pořadatel nezajišťuje a lze si jej zajistit v ubytovacích zařízení v Lounech a nejbližším okolí. Viz. webové stránky města Loun

Na start Vás srdečně zvou :

Václav Krebs předseda klubu  Pavel Duffek     hlavní rozhodčí Radovan Šabata ředitel závodu