EUROFEST 2017

EUROFEST 2017

 mezinárodní žákovské víceutkání družstev partnerských měst

Pořadatelé : ASK Elna Počerady, Město Louny, Ústecký kraj a partneři

Datum : sobota, 9.září 2017 od 10.00 hodin

Místo startu : Louny, sportovní areál ZŠ Přemyslovců, Maroldova ul.

Pozvaná družstva partnerských měst :

Lučenec – Slovenská republika,

Zschopau – Německá spolková republika,

Salgotarján – Maďarsko,

Barendrecht – Nizozemí,

Veneux les Sablons – Francie,

Esbjérg – Dánsko,

Kategorie :

starší žáci, starší žákyně, ročník narození 2002 – 2003 a mladší

Počet členů výprav partnerských měst :

max. počet členů výpravy je 19 osob. 16 závodníků – 8 starších žáků, 8 starších žákyň a 3 vedoucích výpravy.

Ubytování a stravování pro pozvaná družstva :

zajišťuje pořadatel ve spolupráci s Městem Louny. Ubytování i stravování bude zajištěno v ubytovacích zařízeních v Lounech a nejbližším okolí.

Příjezd výprav partnerských měst :

výpravy přijíždí v průběhu čtvrtka 7.9.2017; stravování začíná večeří ve čtvrtek.

Odjezd výprav partnerských měst :

je předpokládán po snídani v neděli dne 10 .9.2017

Přihlášky :                

zasílají vedoucí výprav pozvaných družstev partnerských měst nejpozději do 1. září 2017 na adresu :

ASK Elna Počerady

17.listopadu 2066

440 01 Louny

E-mail: askelna@gmail.com

Tel. : 00420606/622085

Přihlášky musí obsahovat :

oficiální přihlášku partnerského města k soutěži potvrzenou městským úřadem popřípadě místním atletickým klubem, počet členů výpravy – vedoucích a závodníků včetně seznamu: jméno a příjmení závodníka, celé datum narození, přihlašovaná-é disciplína-y s nejlepším letošním výkonem k 1.9.2017.

Přihlásit se k této soutěži mohou též jednotlivci starší žáci a žákyně z klubů organizovaných v rámci ČAS. Přihlášku je třeba odeslat na adresu pořadatele nejpozději do 1.9.2017. O přijetí jednotlivců do této soutěže bude rozhodovat pořadatel podle počtu přihlášených družstev a výkonnosti přihlašovaného závodníka. O případném odmítnutí závodníka bude vyrozuměn mateřský klub nejpozději do 3.9.2017. V den konání závodu se přihlášky na tento mítink nepřijímají.

Závodní kancelář :

Louny, sportovní areál ZŠ Přemyslovců, Maroldova ul.

Prezentace družstev : v závodní kanceláři dne 8.9.2017 od 16.30 – 18.15 hod.

Prezentace jednotlivců : v závodní kanceláři dne 9.9.2017 od 7.30 – 9.15 hod.

Disciplíny :

60 m, 300 m, 800 m, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí – 3 kg starší žákyně; 4 kg starší žáci, hod diskem – 1kg, hod oštěpem – 600g, štafeta  4 x 60m, 3 x 300 m

Dráha :

300 m čtyřdráha s velmi rychlým umělým povrchem Porplastic SB, v cílové rovince 6-ti dráha, sektory – Porplastic SB.

Použití treter s hřeby max. 6 mm.

Startovné :

Pozvaná družstva startovné nehradí.

Jednotlivci: 100,- Kč + 30,- Kč za každou další disciplínu.

Ceny :

nejlepší tři závodníci v každé disciplíně obdrží medaili a věcnou cenu věnovanou pořadatelem a partnery závodu. Všechna zúčastněná družstva obdrží pamětní plaketu za umístění v soutěži družstev samostatně za kategorii starších žáků a starších žákyň. Plaketu za umístění v absolutním pořadí obdrží první čtyři družstva, na ostatních místech obdrží družstva pamětní diplomy.

Dále budou vyhlášeny nejlepší výkony mítinku v kategorii starších žákyň a starších žáků, tito závodníci obdrží zvláštní ceny pořadatele.

Podmínky soutěže a bodování družstev :

Závodníci zařazeni do soutěže družstev mohou startovat max. ve 3 disciplínách.

Bodování soutěže družstev bude podle počtu přihlášených družstev a bude upřesněno na technické poradě dne 8.9.2017 . Body za umístění v závodě štafet budou dvojnásobné hodnoty oproti soutěžím individuálním.

Vyhodnocení nejhodnotnějšího výkonu mítinku v kategorii bude provedeno podle maďarských tabulek.

Lékařská prohlídka :

za lékařskou prohlídku závodníků zodpovídá vysílající složka.

NA START Vás srdečně zvou :

Radovan Šabata starosta města Loun

Pavel Verner předseda klubu

Václav Krebs hlavní rozhodčí

Marcel Babilonský ředitel závodu