Propositions

53. ROČNÍK JARNÍ PŘESPOLNÍ BĚH V LOUNECH Memoriál Lucky Náprstkové Propozice

  Pořadatel : ASK ELNA POČERADY a sponzoři ve spolupráci s Městem Louny

Datum : neděle 3. 3. 2019 od 9.00hod.

Místo : LOUNY – park pod Dobroměřicemi u cyklistického stadionu

Přihlášky : zasílají oddíly, kluby, firemní, školní a rodinné kolektivy i jednotlivci do 25.2.2019 na našich internetových stránkách v sekci registrace, nebo dále na adresu : ASK Elna Počerady 17. listopadu 2066 440 01 LOUNY e-mail : v.krebs@seznam.cz  Výjimečně se lze přihlásit ještě 30min. před startem jednotlivých kategorií.

Závodní kancelář a šatny : na fotbalovém stadionu FK Louny, šatny v omezeném množství tamtéž. Závodníkům doporučujeme cenné věci uložit v závodní kanceláři. Pořadatel neručí za případné ztráty v šatnách.

Tratě : závodí se v nedalekém parku ve zvlněném terénu po lesních pěšinách. Použití atletických treter povoleno.

Lékařské prohlídky : za platnou lékařskou prohlídku ne starší jednoho roku, zodpovídá vysílací organizace (oddíl, klub, škola), za kterou závodník startuje.

Ceny : tři nejlepší závodníci v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu od sponzorů tohoto závodu. V kategorii dorostenek Memoriálu Lucky Náprstkové a hlavním závodě mužů bude vyhodnoceno 5 respektive 6 nejlepších závodníků.

Vyhlášení výsledků : bude provedeno ihned po skončení jednotlivých bloků a zpracování výsledků v prostoru startu.

Startovné do termínu přihlášek : přípravka a žactvo: 10,- Kč dorost a junioři : 30,- Kč muži a ženy: 50,- Kč.

V den závodu : přípravka a žactvo: 30,- Kč dorost a junioři : 50,- Kč muži a ženy: 70,- Kč

Ubytování : pořadatel zajistí pokud bude nocleh závazně objednán nejpozději do 28.2.2019. Cena za lůžko a noc ve dvoulůžkovém pokoj činí 700,-Kč.

NA START Vás srdečně zvou : ředitel závodu Radovan Šabata  a předseda klubu a hlavní rozhodčí  Václav Krebs  

Propositions 53. ANNUAL SPRING cross country in LOUNY – Memorial Lucky Náprstková Organizer: ASK ELNA POČERADY and sponsors in cooperation with the City of Loun and the Association of Corporate sports within the Business Charity Run 2019 Date: Sunday, the 3th March 2019 from 9.00 AM Location: LOUNY – Dobroměřice park near the bike at stadium Applications: sent troops and individuals to 28th February, 2018 to: Radovan Šabata 17. listopadu 2066 440 01 LOUNY e – mail: askelna@gmail.com Fax : 415 67 08 67 or by phone : 415 67 08 67 ( evening) Exceptionally you can still log in 30min. before the start of each category. Race office and dressing room : the football stadium FK Louny , dressing in limited quantities there. The participants recommended to store valuables in the race office . The organizer is not liable for any losses in the locker room . Courses: compete in a nearby park in the hilly terrain along forest paths. Using athletic track shoes allowed. Medical examinations: a valid medical examination not older than one year , the responsibility of the broadcasting organization (section , club , school) , for which the competitor starts . Prizes : top three competitors in each category will receive a certificate and a prize from the sponsors of the race. In the category of junior girls Memorial Lucky Náprstková a major men’s race will be evaluated 5 or 6 best závodníků.Tři largest corporate and school groups will receive trophies , organizers and sponsors of the race. Announcement of results : it will be done immediately after the end of each block and processing results in the start area . Entry fee : The deadline for entries prep and pupils : 10, – CZK Youth and Junior : 30, – CZK men and women : 50, – CZK On the day of the race prep and pupils : 30, – CZK Youth and Junior : 50, – CZK men and women : 70, – CZK Accommodation : The organizer will ensure as far as lodging firm orders no later than 29th February 2016 . Price per bed per night in a double room costs 700 CZK. TO START cordially invite you to : Pavel Verner club chairman Václav Krebs chief of jure Radovan Šabata Mayor of Louny A SPONSORS