Časový pořad VC ČEZ

Časový pořad

1

10:00

100 m R Žně / Dky / Jky / Ž    

2

10:15

  Výška Žci / Dci / Jři / M; Koule Žně / Dky / Jky / Ž

3

10:20

100 m R Žci / Dci / Jři / M    

4

10:40

60 m R ml.žně.    

5

10:55

60 m R ml.žáci.    

6

11:10

1 000 m F Žci / Dci / Jři / M Dálka Žně / Dky / Jky / Ž  

7

11:20

   1 000 m F Žně / Dky / Jky / Ž   Koule Žci / Dci / Jři / M

8

11:35

100 m F Žci / Dci / Jři / M    

9

11:45

100 m FB Žci / Dci / Jři / M Dálka Žci / Dci / Jři / M Výška Žně / Dky / Jky / Ž

10

11:55

100 m F Žně / Dky / Jky / Ž    

11

12:05

100 m FB Žně / Dky / Jky / Ž    

12

12:20

300 m F Žci / Dci / Jři / M    

13

12:40

300 m F Žně / Dky / Jky / Ž    

14

12:55

60 m F A ml.žákyně    

15

13:05

60 m F A ml.žáci    

16

13:15

Štafety 4×300 m (dle dohody, i smíšené).