Propozice

53. ROČNÍK JARNÍ PŘESPOLNÍ BĚH V LOUNECH Memoriál Lucky Náprstkové Propozice

  Pořadatel : ASK ELNA POČERADY a sponzoři ve spolupráci s Městem Louny

Datum : neděle 3. 3. 2019 od 9.00hod.

Místo : LOUNY – park pod Dobroměřicemi u cyklistického stadionu

Přihlášky : zasílají oddíly, kluby, firemní, školní a rodinné kolektivy i jednotlivci do 25.2.2019 na našich internetových stránkách v sekci registrace, nebo dále na adresu : ASK Elna Počerady 17. listopadu 2066 440 01 LOUNY e-mail : v.krebs@seznam.cz  Výjimečně se lze přihlásit ještě 30min. před startem jednotlivých kategorií.

Závodní kancelář a šatny : na fotbalovém stadionu FK Louny, šatny v omezeném množství tamtéž. Závodníkům doporučujeme cenné věci uložit v závodní kanceláři. Pořadatel neručí za případné ztráty v šatnách.

Tratě : závodí se v nedalekém parku ve zvlněném terénu po lesních pěšinách. Použití atletických treter povoleno.

Lékařské prohlídky : za platnou lékařskou prohlídku ne starší jednoho roku, zodpovídá vysílací organizace (oddíl, klub, škola), za kterou závodník startuje.

Ceny : tři nejlepší závodníci v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu od sponzorů tohoto závodu. V kategorii dorostenek Memoriálu Lucky Náprstkové a hlavním závodě mužů bude vyhodnoceno 5 respektive 6 nejlepších závodníků.

Vyhlášení výsledků : bude provedeno ihned po skončení jednotlivých bloků a zpracování výsledků v prostoru startu.

Startovné do termínu přihlášek : přípravka a žactvo: 10,- Kč dorost a junioři : 30,- Kč muži a ženy: 50,- Kč.

V den závodu : přípravka a žactvo: 30,- Kč dorost a junioři : 50,- Kč muži a ženy: 70,- Kč

Ubytování : pořadatel zajistí pokud bude nocleh závazně objednán nejpozději do 28.2.2019. Cena za lůžko a noc ve dvoulůžkovém pokoj činí 700,-Kč.

NA START Vás srdečně zvou : ředitel závodu Radovan Šabata  a předseda klubu a hlavní rozhodčí  Václav Krebs