Časový pořad VC ČEZ

 

Časový pořad
6.8.2022– Velká cena ČEZ, a.s.
1 10:00 100 m R Žně / Dky / Jky / Ž
2 10:15 Výška Žci / Dci / Jři / M; Koule Žně / Dky / Jky / Ž
3 10:20 100 m R Žci / Dci / Jři / M
4 10:40 60 m R ml.žně.
5 10:55 60 m R ml.žáci.
6 11:10 1 000 m F Žci / Dci / Jři / M Dálka Žně / Dky / Jky / Ž
7 11:20    1 000 m F Žně / Dky / Jky / Ž Koule Žci / Dci / Jři / M
8 11:35 150 m F Žci / Dci / Jři / M
9 11:50 150 m F Žně / Dky / Jky / Ž Dálka Žci / Dci / Jři / M Výška Žně / Dky / Jky / Ž
10 12:10 100 m FA Žci / Dci / Jři / M
11 12:20 100 m FB Žci / Dci / Jři / M
12 12:30 100 m FA Žně / Dky / Jky / Ž
13 12:40 100 m FB Žně / Dky / Jky / Ž
14 12:50 60 m F A ml.žákyně
15 13:00 60 m F A ml.žáci