Všeobecná ustanovení

MEMORIÁL KARLA RAISE Všeobecná Ustanovení

1. Závody se řídí pravidly atletiky. Doprovod a veškerá dopomoc závodníkům na trati je nepřípustná. Toto ustanovení se nevztahuje na účastníky lidového běhu. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel startující nepojišťuje.

2. Lékařskou službu zajišťuje pořadatel na trati i v cíli závodu za přítomnosti Dopravní  zdravotní služby pana Libora Kaňky z Lovosic.

3. Šatny a sprchy jsou pro všechny kategorie hlavního závodu zajištěny v prostorech základní školy Prokopa Holého v Lounech cca 2 min. chůze od cíle závodu. Pořadatel neručí za případné ztráty.

4. Závodníci v kategorii bruslařu, vozíčkářů  handbikerů a koloběžek jsou povinni mít během závodu ochrannou přilbu.

5. Všichni účastníci souhlasí se svým fotografováním, natáčením, pořizováním audiovizuálních záznamů apod., jejich dalším využitím pořadatelem akce bez nároku na jakoukoli finanční odměnu.

6. Pořadatel s ohledem na současnou hospodářskou recesi zaručuje závodníkům vyplacení základních finančních odměn za umístění a překonání traťových rekordů v jednotlivých kategoriích. Ostatní vypsané prémie za překonání časových     limitů a jejich vyplacení závisí od finančních možností pořadatele. O jejich vyplácení budou závodníci seznámeni na startu závodu nebo na našich internetových stránkách cca jeden týden před termínem závodu.

7. Novináři a fotografové, kteří chtějí v průběhu MKR pořizovat záznamy, záběry, snímky, reportáže apod., musí z důvodů uzavřené trati závodu a bezpečnosti sportovců být akreditováni u pořadatele. Pořadatel je připraven omezenému počtu novinářům umožnit vjezd svými vozidly (motocykly) na trať závodu. Akreditace bude probíhat do 28.4.2022 prostřednictvím elektronické pošty na adrese: askelna@gmail.com. Po tomto termínu již není možné zabezpečit vstup novinářů na trať závodu.