Propozice k závodu

MEMORIÁL KARLA RAISE Propozice
Silniční závod na 15 km z Počerad do Loun
Den konání : 4.5.2024   Pořadatel : ASK ELNA Počerady. Prezentace : Pavilon „B“ lounského výstaviště v Masarykových   sadech v Lounech od 7.30 do 9.30 hodin Šatny a sprchy : V sauně koupaliště vedle vedle výstaviště.  Pořařadatel   neručí za odložené věci. Osobní věci, (batohy a tašky) z místa startu do cíle odveze dodávka 10 minut před startem! Start : silnice u obce Volevčice u elektrárny Počerady v 11.00 hodin. Přihlášení k závodu: na webu http://irontime.cz, nebo v záložce registrace. Doprava na místo startu je zajištěna pořadatelem z místa prezentace. Nutno dodržet časy odjezdů autobusů ! Odjezdy autobusů : z parkoviště před Městským koupalištěm v Lounech od 9.30 / 9.40 / 9.50 (2 vozy současně) Čas doběhu a dojezdu : park T.G. Masaryka – výstaviště Louny před hlavním pavilonem cca od 11.20 do 12.50 hodin.
Pravidla závodu : závodí se dle pravidel atletiky, tzn. mimo   jiné :

 • jakýkoliv doprovod a dopomoc závodníkům na trati není přípustný a může znamenat jejich diskvalifikaci.
 • závodem se považuje závod, ve kterém startují v určené kategorii minimálně tři závodníci(e).
 • v závodě na kolečkových bruslích a koloběžkách je závodník povinen mít na hlavě ochrannou přilbu.
 • Jízda na kolečkových lyžích s holemi je zakázána.

(v případě nižšího počtu startujících nevzniká nárok na vyplacení finanční odměny a závodník(ci) obdrží věcnou cenu) Startují : v kategorii běžců :

 • muži – absolutní pořadí, kategorie 40 až 49 let, do 59 let, do 69 let, do 74 let, do 79let a nad 80 let
 • ženy – absolutní pořadí, kategorie 35 až 44 let, 45 až 54 let a nad 55let

v kategorii vozíčkářů :

 • quadruplegici / quadruplegičky
 • paraplegici / paraplegičky

v kategorii handbike :

 • muži – absolutní pořadí všech kategorií MH   společně – MH1;2;3;4;5 a MHOpen + kategorie MH1 a MH2 samostatně;
 • ženy – absolutní pořadí všech kategorií WH   společně – WH1;2;3;4;5 a WHOpen

Štafetový běh :

 • běh pětičlených družstev na 15 km (jeden úsek cca 3km)
 • družstva firemních, školních, sportovních,   rodinných či zájmových kolektivů i kolektivů ústavů sociální péče, bez   rozdílu věku, pohlaví, zdravotních či duševních hendikepů. V týmech mohou   vedle sebe startovat ženy i muži, děvčata i chlapci, děti, rodiče či   prarodiče či žáci a jejich učitelé. Každé družstvo musí mít vlastní jednotný   sportovní drez. Každý účastník štafetového běhu obdrží tričko s logem závodu. Na start jsou pozvána družstva z partnerských měst Loun – Barenderchtu (NL), Lučence (SVK), Veneux les Sablons (FR) a Zschopau (SRN).

Jízda na kolečkových bruslích /in line skate/ :

 • senioři a junioři – absolutní pořadí; od r.n.2007- 17 let a starší.
 • seniorky a juniorky – absolutní pořadí; – 17 let a starší
 • dorostenci a kadeti – r.n. 2008 a mladší, 13 až 16 let.
 • dorostenky a kadetky - r.n. 2008 a mladší, 13 až 16 let.

Jízda na koloběžce:

 • junioři, senioři a další; – r.n.2008 a starší.
 • kadeti; r.n.2009 – 2011
 • juniorky a seniorky a další; r.n. 2008 a starší.
 • kadetky; r.n. 2009 – 2011
 • Přihlásit se k závodu je ještě možná na místě v den závodu za zvýšený poplatek o 50 Kč.
 • Startovné :

Jednotlivci do 59 let 400,- Kč při podání přihlášky do stanoveného termínu tj.do 28.4.2024; úhrada převodem do 5 dnů od registrace a nejpozději 3 dny před ukončením přihlášek na č.ú. dle instrukcí v emailovém potvrzení registrace a do poznámky pro příjemce uvést jméno závodníka.

Jednotlivci do 59 let při přihlášení a platbě v den závodu startovné zvýšené na 500,-Kč.

Jednotlivci nad 60 let 350,- Kč při podání přihlášky do stanoveného termínu   tj.do 28.4.2024.

Jednotlivci nad 60 let při přihlášení a platbě v den závodu startovné 450,- Kč.

Startovné štafet 400,-Kč platba v den závodu. Trať : viz. záložka popis a mapa tratě.

Ubytování pořadatel nezajišťuje. Bližší informace o možnostech   ubytování v Lounech a okolí naleznete na stránkách www.louny.eu . Cena   ubytování v Lounech se pro běžce pohybuje od 500 Kč,- za osobu/noc. Ubytování   pro kategorii vozíčkářů a handbikerů /imobilní závodníci/ je možno v omezené   míře získat v Lounech a okolí (cca 85 míst). Nejlevnější ubytování pro imobilní závodníky je možno zajistit ve městě   Postoloprty vzdáleném od Loun cca 7km v ubytovně, cena za ubytování 250   Kč/noc. Občerstvení pro všechny účastníky hlavního závodu zajišťuje pořadatel   formou společného oběda od 13.00 hodin v hlavním pavilonu lounského   výstaviště a v přilehlých prostorech. V průběhu dne je k dispozici bezplatné   osvěžení od partnera závodu Heineken Česká republika a jeho lounským pivem. Přihlášky pro účast v hlavním závodě podávají jednotlivci nebo jejich   sportovní kluby do 28.4.2024. Uzávěrka hromadných přihlášek do lidového běhu a štafet je do 28.4.2024 na   adrese: askelna@gmail.com. Všichni závodníci   hlavního závodu přihlášení do určeného termínu budou mít startovní číslo se svým jménem. Ve výjimečných případech lze podat přihlášku do hlavního   závodu z Počerad do Loun v den konání v místě prezentace. Pořadatel   nezaručuje takto přihlášeným závodníkům v hlavním závodě získání upomínkových   předmětů z MKR. Příspěvek na dopravu pořadatel neposkytuje. Ceny a odměny za umístění jsou v hlavním závodě vypláceny finanční   odměny dle rozpisu. Na základě finančních možností pořadatele budou v letošním roce všechny ceny pro běžce i vozíčkáře vyplaceny dle rozpisu kategorie “ZARUČENÉ CENY”   viz.: níže.

ceny-MKR-běž-2024   ceny-MKR-vozíčkáři-2024

 Omlováme se ale finanční odměny a limity pro jejich splnění byly upraveny vzhledem k překonání šesti traťových rekordú v roce 2015. V závodě štafet budou   oceněny první tři nejúspěšnější štafety poháry a věcními cenami od partnerů   MKR. (soubory se otevřou v novém okně). V Lidovém běhu bude ohodnoceno 30 vylosovaných   účastníků a 3 nejpočetnější kolektivy věcnými cenami. Všem v termínu   přihlášeným sportovcům v hlavní závodě, v Lidovém běhu a závodě štafet věnuje   pořadatel společně s partnery MKR tričko s logem závodu. Závodníci na   stupních vítězů obdrží kromě finančních odměn i věcné ceny od  partnerů MKR. Vyhlášení vítězů proběhne od 13.45 hodin v parku T.G. Masaryka na   lounském výstavišti v prostoru před hlavním pavilonem. Pro kategorii vozíčkářů, handbikerů a pozvaných hostů je od 16:00 hodin připraven večer k 33.výročí založení tradice silničního běhu na trati z Počerad do Loun, jeho součástí bude i vyhlášení výsledků kategorie   hendikepovaných sportovců. Tento  slavnostní večer se uskuteční  v pavilonu A kde proběhne i večeře s hudební produkcí. Memoriál je doplněn Dětským dnem, který připravují trenéři ASK Elna Počerady a Městská knihovna Louny s atletickými a jinými dovednostními soutěžemi. Součástí Dětského dne je i praktická ukázka Dětské atletiky. Dětský den vyvrcholí Lidovým během na 2 km všech příznivců zdravého pohybu od 2 do 100 let bez rozdílu věku, pohlaví, fyzických či duševních sil. Při doběhu Lidového běhu i hlavního závodu bude závodníky povzbuzovat bubenická show TAM TAM Batucada. Memoriál Karla Raise je dnem plným pohybu pro celou rodinu. Přijeďte se podívat k nám do Loun. Těšíme se na Vás, Vaši pořadatelé Memoriálu Karla Raise.

 

IMAG0098